Aprovades les beques per a Educació Infantil, estudis universitaris a l’estranger i formació musical i artística

  • En el Ple Ordinari de maig, celebrat hui, l’Ajuntament de Crevillent ha donat llum verda a aquests tres importants plans d’ajudes d’Educació, així com a les subvencions dirigides a entitats de l’àmbit de Serveis Socials, i ha designat al nou Jutge de Pau per al manat 2022-2025

Crevillent (30/05/2022).- El Ple Ordinari de maig de l’Ajuntament de Crevillent ha començat amb la votació dels membres de la Corporació Municipal per a l’elecció del Jutge/essa de Pau per al mandat comprés entre els anys 2022 i 2025. D’aquest procés ha resultat triat Policarpo Ramón Penalva com a Jutge de Pau titular i Leticia Mas López com a suplent.

L’Ordre del dia ha comptat amb dues declaracions institucionals dels grups municipals de Compromís, L’Esquerra, PSOE, Partit Popular i Ciutadans, una en commemoració del Dia de l’Orgull i una altra sobre la situació al Sàhara Occidental. Ambdues han tirat avant amb el suport de tots els grups polítics llevat de Vox, que ha votat en contra en les dues ocasions.

En la sessió plenària s’han aprovat per unanimitat les bases reguladors de tres plans d’ajudes de l’àrea d’Educació. D’una banda, s’ha donat llum verda a les beques per al curs 2021-2022 per a la Formació Musical, Danses i Arts escèniques, que enguany comptaran amb un import de 7.350 €, i a les ajudes econòmiques a estudiants universitaris que han cursat estudis en programes d’intercanvi internacional, que disposaran de 6.300 €. I per un altre a les beques municipals dirigides a l’alumnat d’Educació Infantil, que tindran un pressupost de 20.000 € per a fer front a les despeses d’adquisició de llibres o material escolar per al curs 2022-2023.

S’han aprovat també, amb els vots favorables de tots els grups municipals, les bases per a la nova convocatòria de subvencions a entitats de l’àmbit dels Serveis Socials de Crevillent, corresponent a l’anualitat 2022, que aquesta vegada comptarà amb un total de 38.650 €, el Pla Director per a la posada en valor del sistema hidràulic Qanats de Crevillent (elaborat per la Diputació d’Alacant), així com l’aprovació inicial de la modificació del Reglament de Protocol del consistori crevillentí.

Així mateix, han tirat avant dues modificacions de crèdits, una d’especial rellevància i amb càrrecs a romanent, que servirà per a millorar infraestructures i serveis en àrees com la Policia Local i reforçar accions com les millores en polígons industrials i la urbanització de l’entorn del Teatre Chapí.

Finalment, la moció del grup municipal del Partit Popular per a instar el Consell de la Generalitat a declarar, per situació d’emergència de caràcter fitosanitari, l’excepcionalitat en la crema de residus vegetals generats en l’entorn agrari o silvícola i al Govern de la Nació a modificar la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminants per a una economia circular, ha sigut aprovada per unanimitat. Mentre que la presentada pel PSOE sobre el Transvasament del Tajo-Segura ha sigut aprovada amb el vot a favor de Compromís, L’Esquerra i Ciutadans i els vots en contra de PP i Vox.

 

Aprobadas las becas para Educación Infantil, estudios universitarios en el extranjero y formación musical y artística

  • En el Pleno Ordinario de mayo, celebrado hoy, el Ayuntamiento de Crevillent ha dado luz verde a estos tres importantes planes de ayudas de Educación, así como a las subvenciones dirigidas a entidades del ámbito de Servicios Sociales, y ha designado al nuevo Juez de Paz para el mandado 2022-2025

Crevillent (30/05/2022).- El Pleno Ordinario de mayo del Ayuntamiento de Crevillent ha comenzado con la votación de los miembros de la Corporación Municipal para la elección del Juez/a de Paz para el mandato comprendido entre los años 2022 y 2025. De este proceso ha resultado elegido Policarpo Ramón Penalva como Juez de Paz titular y Leticia Mas López como suplente.

El Orden del Día ha contado con dos declaraciones institucionales de los grupos municipales de Compromís, L’Esquerra, PSOE, Partido Popular y Ciudadanos, una en conmemoración del Día del Orgullo y otra sobre la situación en el Sáhara Occidental. Ambas han salido adelante con el apoyo de todos los grupos políticos salvo Vox, que ha votado en contra en las dos ocasiones.

En la sesión plenaria se han aprobado por unanimidad las bases reguladores de tres planes de ayudas del área de Educación. Por un lado, se ha dado luz verde a las becas para el curso 2021-2022 para la Formación Musical, Danzas y Artes escénicas, que este año contarán con un importe de 7.350 €, y a las ayudas económicas a estudiantes universitarios que han cursado estudios en programas de intercambio internacional, que dispondrán de 6.300 €. Y por otro a las becas municipales dirigidas al alumnado de Educación Infantil, que tendrán un presupuesto de 20.000 € para hacer frente a los gastos de adquisición de libros o material escolar para el curso 2022-2023.

Se han aprobado también, con los votos favorables de todos los grupos municipales, las bases para la nueva convocatoria de subvenciones a entidades del ámbito de los Servicios Sociales de Crevillent, correspondiente a la anualidad 2022, que esta vez contará con un total de 38.650 €, el Plan Director para la puesta en valor del sistema hidráulico Qanats de Crevillent (elaborado por la Diputación de Alicante), así como la aprobación inicial de la modificación del Reglamento de Protocolo del consistorio crevillentino.

Asimismo, han salido adelante dos modificaciones de créditos, una de especial relevancia y con cargos a remanente que servirá para mejorar infraestructuras y servicios en áreas como la Policía Local y reforzar acciones como las mejoras en polígonos industriales y la urbanización del entorno del Teatro Chapí.

Por último, la moción del grupo municipal del Partido Popular para instar al Consell de la Generalitat a declarar, por situación de emergencia de carácter fitosanitario, la excepcionalidad en la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola y al Gobierno de la Nación a modificar la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminantes para una economía circular, ha sido aprobada por unanimidad. Mientras que la presentada por el PSOE sobre el Trasvase del Tajo-Segura ha sido aprobada con el voto a favor de Compromís, L’Esquerra y Ciudadanos y los votos en contra de PP y Vox.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar


• La alcaldesa Lourdes Aznar Miralles destaca en su exposición que “estamos gobernando para todos con el objetivo de conseguir un Crevillent de futuro, amable, moderno, con vida y humano”

• La primera edil ha subrayado la apuesta por conseguir un municipio con nuevas zonas industriales, cuidando las cosas del día a día con el arreglo de calles y caminos rurales, el mantenimiento de edificios e instalaciones deportivas municipales, el impulso del turismo y de grandes eventos deportivos, el refuerzo de la plantilla de la Policía Local con mayor número de efectivos y más formada que nunca, un plan de arbolado con más de 100 árboles plantados en un año, un plan de renovación de zonas de juegos infantiles, la mejora de la web municipal e introducción de procedimientos electrónicos para facilitar los trámites al ciudadano, la apuesta por nuevas zonas de aparcamiento, la apertura de cantinas y kioscos en espacios municipales, el embellecimiento de calles a través de arte urbano, así como actividades culturales y festivas que inyectan vida a Crevillent

• La alcaldesa ha manifestado que no se olvidan de grandes proyectos como la recuperación de la circunvalación de la N-340, el Teatro Chapí, un ambicioso proyecto de piscina municipal y la modernización del Mercado de Abastos con la reurbanización de su entorno

23 julio 2024

• Las entidades interesadas disponen de plazo hasta el próximo 16 de agosto para formalizar su solicitud de subvención para proyectos o actividades relacionadas con la acción social

23 julio 2024

• Esta imagen pertenece al calendario fotográfico editado por el Archivo correspondiendo así a las instalaciones deportivas construidas por el Ayuntamiento de Crevillent en la pedanía de El Realengo

23 julio 2024