Aprovades en ple les bases per als Bons Consum dirigits a la compra de llibres, que es repartiran en la Fira del Llibre el 23 d’abril

  • El Ple de l’Ajuntament de Crevillent ha donat llum verda també a la convocatòria de subvencions per a entitats mediambientals i les dirigides a AMPAS/AFAS i centres educatius, així com al Pla Estratègic de Turisme i al Pla Director de Destinació Turística Intel·ligent

Crevillent (27/03/2023).- Hui, dilluns 27, s’ha dut a terme el Ple Ordinari de març de 2023. La sessió s’ha obert amb la presa de raó de la renúncia al seu càrrec del regidor Josep Candela, aprovada amb l’única abstenció de Ciudadanos. Després d’això, ha tirat avant el reconeixement extrajudicial de crèdits per a factures, amb la finalitat de realitzar pagaments pendents a proveïdors.

Posteriorment, s’ha aprovat per unanimitat la convocatòria i bases reguladores de la subvenció municipal d’ajudes econòmiques per a la campanya de Bons Consum per a llibres. Aquests bons, per valor de 12 euros, compten amb una quantia de 3.600 € i es repartiran el 23 d’abril en la Fira del Llibre.

Un altre punt, que també ha comptat amb unanimitat, ha sigut el que recull les bases per a la convocatòria de subvencions a associacions i entitats de Crevillent per a la realització de programes mediambientals durant el 2023. La quantia total és de 20.000 €, els càrrecs econòmics de la qual venen condicionats a l’existència de crèdit en el pressupost 2023.

A més, durant el ple s’ha donat llum verda a la creació d’una Comissió Tècnica Organitzativa del Departament de Drets Socials i Desenvolupament Humà, així com la seua composició i funcionament. En aquesta ocasió la mesura també ha comptat amb el suport de tots els grups.

El punt referent a la creació d’un Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables per l’Ajuntament ha tirat avant amb la negativa de Vox, a causa de la seua postura contrària al fet que es reflectisca dins de l’Agenda 2030, l’abstenció del PP i els vots a favor dels grups municipals Compromís, L’Esquerra, PSOE i Ciutadans. Aquest pla inclou l’adquisició d’equipament com a bosses i poals, a més de les campanyes publicitàries i de conscienciació.

D’altra banda, s’ha aprovat la incoació del corresponent expedient administratiu per a la redacció d’un Pla Especial per a minimitzar l’impacte territorial en la regularització d’habitatges de sòl no urbanitzable a “Els Pontets”, amb l’objectiu final que se li puga proporcionar subministrament d’aigua potable a aquesta zona.

Queden també aprovades per unanimitat les bases per a la concessió de subvencions a AMPAS/AFAS i centres educatius. La finalitat d’aquest programa és la d’impulsar activitats relacionades d’una banda amb la formació i conscienciació de conductes dirigides a la protecció del medi ambient natural i urbà, així com la immersió en els continguts culturals de la nostra localitat, el foment d’activitats relacionades amb les pràctiques esportives, el suport i col·laboració a les famílies. El total de l’import destinat a aquest efecte és de 10.000€.

Finalment, s’ha aprovat per unanimitat el Pla Estratègic de Turisme i el Pla Director de Destinació Turística Intel·ligent. Mitjançant aquesta mesura es pretén establir una sèrie de línies de creació clares que permeten potenciar el turisme en el municipi i incrementar així el PIB municipal i l’aparició de nous mercats.

 

Aprobadas en pleno las bases para los Bono Consumo dirigidos a la compra de libros, que se repartirán en la Feria del Libro el 23 de abril

  • El Pleno del Ayuntamiento de Crevillent ha dado luz verde también a la convocatoria de subvenciones para entidades medioambientales y las dirigidas a AMPAS/AFAS y centros educativos, así como al Plan Estratégico de Turismo y al Plan Director de Destinación Turística Inteligente

Crevillent (27/03/2023).- Hoy, lunes 27, se ha llevado a cabo el Pleno Ordinario de marzo de 2023. La sesión se ha abierto con la toma de razón de la renuncia a su cargo del concejal Josep Candela, aprobada con la única abstención de Ciudadanos. Tras ello, ha salido adelante el reconocimiento extrajudicial de créditos para facturas, con la finalidad de realizar pagos pendientes a proveedores.

Posteriormente, se ha aprobado por unanimidad la convocatoria y bases reguladoras de la subvención municipal de ayudas económicas para la campaña de Bonos Consumo para libros. Estos bonos, por valor de 12 euros, cuentan con una cuantía de 3.600 € y se repartirán el 23 de abril en la Feria del Libro.

Otro punto, que también ha contado con unanimidad, ha sido el que recoge las bases para la convocatoria de subvenciones a asociaciones y entidades de Crevillent para la realización de programas medioambientales durante el 2023. La cuantía total es de 20.000 €, cuyos cargos económicos vienen condicionados a la existencia de crédito en el presupuesto 2023.

Además, durante el pleno se ha dado luz verde a la creación de una Comisión Técnica Organizativa del Departamento de Derechos Sociales y Desarrollo Humano, así como su composición y funcionamiento. En esta ocasión la medida también ha contado con el apoyo de todos los grupos.

El punto referente a la creación de un Plan Local de Gestión de Residuos Domésticos y Asimilables por el Ayuntamiento ha salido adelante con la negativa de Vox, a causa de su postura contraria a que se refleje dentro de la Agenda 2030, la abstención del PP y los votos a favor de los grupos municipales Compromís, L’Esquerra, PSOE y Ciudadanos. Este plan incluye la adquisición de equipamiento como bolsas y cubos, además de las campañas publicitarias y de concienciación.

Por otro lado, se ha aprobado la incoación del correspondiente expediente administrativo para la redacción de un Plan Especial para minimizar el impacto territorial en la regularización de viviendas de suelo no urbanizable en “Els Pontets”, con el objetivo final de que se le pueda proporcionar suministro de agua potable a esta zona.

Quedan también aprobadas por unanimidad las bases para la concesión de subvenciones a AMPAS/AFAS y centros educativos. La finalidad de este programa es la de impulsar actividades relacionadas por un lado con la formación y concienciación de conductas dirigidas a la protección del medio ambiente natural y urbano, así como la inmersión en los contenidos culturales de nuestra localidad, el fomento de actividades relacionadas con las prácticas deportivas, el apoyo y colaboración a las familias. El total del importe destinado a este fin es de 10.000€.

Por último, se ha aprobado por unanimidad el Plan Estratégico de Turismo y el Plan Director de Destinación Turística Inteligente. Mediante esta medida se pretende establecer una serie de líneas de creación claras que permitan potenciar el turismo en el municipio e incrementar así el PIB municipal y la aparición de nuevos mercados.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• El Ayuntamiento de Crevillent invierte un total de 13.650 euros en becas durante el curso 2023 – 2024 y el plazo para presentar la documentación es desde hoy 17 de julio hasta el 6 de agosto

• La concejala de Cultura, Mónica San Emeterio, destaca que “con estas ayudas queremos contribuir al fomento de cultura artístico-musical del municipio de Crevillent”. Además, manifiesta que “la mejora de las enseñanzas universitarias y el desarrollo de una educación de calidad son factores básicos dentro de la política educativa y cultural”

17 julio 2024

• Esta actuación, que tendrá una duración aproximadamente de tres semanas, supondrá un coste total de 18.089 euros

• La edil del área, Pilar Mas Mas, ha manifestado que “esta actuación persigue mejorar la visibilidad de las zonas en las que se va a trabajar y con ello la seguridad de las mismas”

16 julio 2024

• En los primeros días de julio, las familias que tenían la oportunidad se trasladaban al Pinet, en carros tirados por mulas y cargados de los enseres para montar las barracas, mientras los demás se marchaban hacia el 18 de julio

16 julio 2024