VISITES GUIADES A l’EXPOSICIÓ “DANIEL JIMÉNEZ DE CISNEROS”

VISITES GUIADES A l’EXPOSICIÓ “DANIEL JIMÉNEZ DE CISNEROS”

DE L’1 A L’11 DE MARÇ DE 2020. Sala d’Exposicions.

EXPOSICIÓ “DANIEL JIMÉNEZ DE CISNEROS, L’INICI DE LA INVESTIGACIÓ GEOLÒGICA I PALEONTOLÒGICA A LA SERRA DE CREVILLENT”.

Comissaris: Ana Satorre i Daniel Belmonte.

Produeix i p atrocina: Regidoria de Cultura de l’Excm. Aj. de Crevillent .

Col·labora: Museu de Ciències de la Universitat de València, IES Jorge Juan, Universitat d’Alacant, MUPE Elx, i CEMA Els Molins.

 

VISITES GUIADES A l’EXPOSICIÓ “DANIEL JIMÉNEZ DE CISNEROS”

Durant el mes de març hi haurà visites teatralitzades el dissabte 7 de març a les 18.00 hores. A més, hi haurà visites guiades pels comissaris el divendres 6 de març a les 19.30 hores i el dissabte 7 de març a les 19.00 hores.

Es podran sol·licitar visites guiades per a grups fora dels horaris establits, contactant al telèfon 965406431 o al correu casacultura@crevillent.es.

___

DEL 1 AL 11 DE MARZO DE 2020. Sala de Exposiciones.

EXPOSICIÓN “DANIEL JIMÉNEZ DE CISNEROS, EL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA Y PALEONTOLÓGICA EN LA SIERRA DE CREVILLENT”.

Comisarios: Ana Satorre y Daniel Belmonte.

Produce y patrocina: Concejalía de Cultura del Excmo. Ayto. de Crevillent.

Colabora: Museo de Ciencias de la Universidad de Valencia, IES Jorge Juan, Universidad de Alicante, MUPE Elche, y CEMA Los Molinos.

 

VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN “DANIEL JIMÉNEZ DE CISNEROS”

Durante el mes de marzo habrá visitas teatralizadas el sábado 7 de marzo a las 18:00 horas. Además habrá visitas guiadas por los comisarios  el viernes 6 de marzo a las 19:30 horas y el sábado 7 de marzo a las 19:00 horas.

Se podrán solicitar visitas guiadas para grupos fuera de los horarios establecidos, contactando al teléfono 965406431 o al correo casacultura@crevillent.es.          

Próximos eventos