TALLER DE BALL TRADICIONAL

TALLER DE BALL TRADICIONAL

El curs serà des de novembre de 2022 a juny de 2023, durant les sessions que es duran a terme en l’Auditori de la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó”, el professor explicarà a l’alumnat què s’entén per “patrimoni etnomusical” i qui són els seus protagonistes. Farà especial insistència en les danses, algunes d’elles documentades des del segle XVIII.

El curs serà els dissabtes 5 i 19 de novembre i 3 de desembre de 10:30  a 13 hores, i els divendres 11 i 25 de novembre a partir de les 17:30 hores i de gener a juny seran tots els dissabtes de 10:30 a 13:00 hores.

L’aforament del curs està limitat a 25 places, i s’admetran per estricte orde d’arribada.

__

El curso será desde noviembre de 2022 a junio de 2023, durante las sesiones que se llevarán a cabo en el Auditorio de la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó”, el profesor explicará al alumnado qué se entiende por “patrimonio etnomusical” y quiénes son sus protagonistas. Hará especial hincapié en las danzas, algunas de ellas documentadas desde el siglo XVIII.

El curso será los sábados 5 y 19 de noviembre y 3 de diciembre de 10:30  a 13 horas, y los viernes 11 y 25 de noviembre a partir de las 17:30 horas y de enero a junio serán todos los sábados de 10:30 a 13:00 horas.

El aforo del curso está limitado a 25 plazas, y se admitirán por estricto orden de llegada.


Próximos eventos