INTERCANVI DE BANDERES ENTRE LES COMPARSES QUE OSTENTEN LES CAPITANIES, NOMENAMENTS DELS CÀRRECS DE LA FESTA 2022 RA’IS I REI JAUME I, A CONTINUACIÓ CONCERT DE MÚSICA FESTERA.

INTERCANVI DE BANDERES ENTRE LES COMPARSES QUE OSTENTEN LES CAPITANIES, NOMENAMENTS DELS CÀRRECS DE LA FESTA 2022 RA’IS I REI JAUME I, A CONTINUACIÓ CONCERT DE MÚSICA FESTERA.

DIVENDRES 16. 20.15 hores. Auditori.

INTERCANVI DE BANDERES ENTRE LES COMPARSES QUE OSTENTEN LES CAPITANIES, NOMENAMENTS DELS CÀRRECS DE LA FESTA 2022 RA’IS I REI JAUME I, A CONTINUACIÓ CONCERT DE MÚSICA FESTERA.

Organitza: Associació de Festes de Moros i Cristians “Sant Francesc d’Assís”.

Patrocina: Regidoria de Festes de l’Excm. Ajuntament de Crevillent.

__

 

VIERNES 16. 20:15 horas. Auditorio.

INTERCAMBIO DE BANDERAS ENTRE LAS COMPARSAS QUE OSTENTAN LAS CAPITANÍAS, NOMBRAMIENTOS DE LOS CARGOS DE LA FESTA 2022 RA’IS Y REY JAUME I Y A CONTINUACIÓN CONCIERTO DE MÚSICA FESTERA.

Organiza: Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos “San Francisco de Asís”.

Patrocina: Concejalía de Fiestas del Excmo. Ayto. de Crevillent.

 

Próximos eventos