INSCRIPCIÓ A TALLERS I ESCOLES MUNCIPALS DE LA REGIDORIA DE CULTURA

INSCRIPCIÓ A TALLERS I ESCOLES MUNCIPALS DE LA REGIDORIA DE CULTURA

INSCRIPCIÓ A TALLERS I ESCOLES MUNCIPALS DE LA REGIDORIA DE CULTURA

–          TALLER DE GUITARRA.

Dates d’inscripció: del 15 al 23 de setembre, de 17.30 a 19.30 hores.

–          TALLER DE PINTURA.

Dates d’inscripció: 6 i 7 doctubre, de 17.30 a 19.30 hores.

–          ESCOLA DE MÚSICA DE LA FEDERACIÓ CORAL.

Dates d’inscripció: del 5 al 8 de setembre, de 17.30 a 20.00 hores.

–          TALLER DE TEATRE.

Data d’inscripció: el 12 de setembre, de 17.30 a 21.00 hores.

 

–          CLUB DE LECTURA INFANTIL I JUVENIL DE LA BIBLIOTECA.

Inscripcions obertes a la Biblioteca Municipal “Enric Valor” de Crevillent.

__

INSCRIPCIÓN EN TALLERES Y ESCUELAS MUNCIPALES DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA

–          TALLER DE GUITARRA.

Fechas inscripción: del 15 al 23 de septiembre, de 17.30 a 19.30 horas.

–          TALLER DE PINTURA.

Fechas inscripción: 6 y 7 de octubre, de 17.30 a 19.30 horas.

–          ESCUELA DE MÚSICA DE LA FEDERACIÓN CORAL.

Fechas inscripción: del 5 al 8 de septiembre, de 17.30 a 20.00 horas.

–          TALLER DE TEATRO.

Fecha de inscripción: el 12 de septiembre, de 17.30  a 21.00 horas.

 

–          CLUB DE LECTURA INFANTIL Y JUVENIL DE LA BIBLIOTECA.

Inscripciones abiertas, en la Biblioteca Municipal “Enric Valor” de Crevillent.

Próximos eventos