I JORNADAS SOBRE LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL COMO DINAMIZADOR DEL TERRITORIO.

I JORNADAS SOBRE LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL COMO DINAMIZADOR DEL TERRITORIO.

DEL DIMECRES 26 AL DILLUNS 31. Des de les 16.00 hores. Saló d’Actes.

 

I JORNADES SOBRE LA GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL COM DINAMITZADOR DEL TERRITORI.

 

 

Es tracta d’unes Jornades organitzades junt amb la Universitat Miguel Hernández, amb una duració  de 25 hores i va dirigit al públic interessat, persones responsables d’àrees de cultura, gestors i gestores culturals públics i privats, persones relacionades amb les noves indústries creatives i culturals, de dinamització cultural, educadors, personal tècnic de les administracions i institucions públiques, grups d’interés i ciutadania. Especialment per a alumnat de magisteri o de cursos o graus relacionats amb l’educació i el patrimoni.

 

Preinscripció i matriculació:

-El termini de preinscripció i matriculació finalitzarà el 25 de maig de 2021

-Matrícula online a través de https://cultura.umh.es/es/cursosdhivern/

-L’adjudicació de places es realitzarà per rigorós orde d’inscripció fins a completar el nombre màxim de persones inscrites.

-No cal cap requisit previ de formació per a la seua matrícula.

 

Reconeixement acadèmic:

-S’entregarà un diploma a l’alumnat que assistisca a un mínim del 85% del curs.

-Són susceptibles de ser reconeguts com a crèdits de lliure elecció (10 hores= 1 crèdit) i ECTS (25 hores= 1 crèdit)

-Cursos reconeguts per la Xarxa Vives d’Universitats.

__

 

 

DEL MIÉRCOLES 26 AL LUNES 31. Desde las 16.00 horas. Salón de Actos.

 

I JORNADAS SOBRE LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL COMO DINAMIZADOR DEL TERRITORIO.

 

Se trata de unas Jornadas organizadas junto a la Universidad Miguel Hernández, con una duración  de 25 horas y va dirigido al público interesado, personas responsables de áreas de cultura, gestores y gestoras culturales públicos y privados, personas relacionadas con las nuevas industrias creativas y culturales, de dinamización cultural, educadores, personal técnico de las administraciones e instituciones públicas, grupos de interés y ciudadanía. Especialmente para alumnado de magisterio o de cursos o grados relacionados con la educación y el patrimonio.

 

Preinscripción y matriculación:

– El plazo de preinscripción y matriculación finalizará el 25 de mayo de 2021

– Matrícula online a través de https://cultura.umh.es/es/cursosdhivern/

– La adjudicación de plazas se realizará por riguroso orden de inscripción hasta completar el número máximo de personas inscritas.

– No es necesario ningún requisito previo de formación para su matrícula.

 

Reconocimiento académico:

– Se entregará un diploma al alumnado que asista a un mínimo del 85% del curso.

– Son susceptibles de ser reconocidos como créditos de libre elección (10 horas= 1 crédito) y ECTS (25 horas= 1 crédito)

– Cursos reconocidos por la Xarxa Vives d’Universitats.

 

Próximos eventos