EXPOSICIÓ DE FOTOS “EL FONDO, UNA ZONA HUMIDA PER DESCOBRIR”, DE LOLA LÓPEZ.

EXPOSICIÓ DE FOTOS “EL FONDO, UNA ZONA HUMIDA PER DESCOBRIR”, DE LOLA LÓPEZ.

DEL 6 de MAIG AL 10 DE JUNY. Sala d’Exposicions de la Planta Baixa.

 

EXPOSICIÓ DE FOTOS “EL FONDO, UNA ZONA HUMIDA PER DESCOBRIR”,  DE LOLA LÓPEZ.

 

Es tracta d’una selecció de fotos, que ens mostra els habitants de la zona humida d’El Fondo, amb fotografies d’excel·lent qualitat en què podem apreciar les formes de vida d’estos animals.

Inauguració dia 6, a les 11 hores.

 

Organitzen: Regidoria de Cultura de l’Excm. Aj. de Crevillent i el Parc Natural d’El Fondo.

Col·labora: Regidoria de Medi Ambient de l’Excm. Aj. de Crevillent.

___

DEL 6 de MAYO AL 10 DE JUNIO. Sala de Exposiciones de la Planta Baja.

 

EXPOSICIÓN DE FOTOS “EL HONDO, UN HUMEDAL POR DESCUBRIR”,  DE LOLA LÓPEZ.

 

Se trata de una selección de fotos, que nos muestra los habitantes del humedal de El Hondo, con fotografías de excelente calidad en las que podemos apreciar las formas de vida de estos animales.

Inauguración día 6, a las 11 horas.

Organizan: Concejalía de Cultura del Excmo. Ayto. de Crevillent y el Parque Natural de El Hondo.

Colabora: Concejalía de Medio Ambiente del Excmo. Ayto. de Crevillent.

 

 

Próximos eventos