EXPOSICIÓ “DANIEL JIMÉNEZ DE CISNEROS, L’INICI DE LA INVESTIGACIÓ GEOLÒGICA I PALEONTOLÒGICA A LA SERRA DE CREVILLENT”.

EXPOSICIÓ “DANIEL JIMÉNEZ DE CISNEROS, L’INICI DE LA INVESTIGACIÓ GEOLÒGICA I PALEONTOLÒGICA A LA SERRA DE CREVILLENT”.

DE L’1 AL  31 DE MAIG. Vestíbul Saló d’Actes.

EXPOSICIÓ “DANIEL JIMÉNEZ DE CISNEROS, L’INICI DE LA INVESTIGACIÓ GEOLÒGICA I PALEONTOLÒGICA A LA SERRA DE CREVILLENT”.

S’exposa  una reduïda mostra dels panells i materials que han format part de l’exposició que durant els 3 mesos de duració va ser visitada per més de 6.000 persones. Comissaris: Ana Satorre i Daniel Belmonte.

Les visites guiades es realitzen amb la sol·licitud prèvia al correu cultura@crevillent.es

Produïx i patrocina: Regidoria de Cultura de l’Excm. Aj. de Crevillent.

Col·labora: Museu de Ciències de la Universitat de València, IES Jorge Juan i la Universitat d’Alacant.

__

DEL  1 AL  31 DE MAYO. Vestíbulo Salón de Actos.

EXPOSICIÓN “DANIEL JIMÉNEZ DE CISNEROS, EL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA Y PALEONTOLÓGICA EN LA SIERRA DE CREVILLENT”.

Se expone  una reducida muestra de los paneles y materiales que han formado parte de la exposición que durante los 3 meses de duración fue visitada por más de 6.000 personas. Comisarios: Ana Satorre y Daniel Belmonte.

Las visitas guiadas se realizan previa solicitud al correo cultura@crevillent.es

Produce y patrocina: Concejalía de Cultura del Excmo. Ayto. de Crevillent.

Colabora: Museo de Ciencias de la Universidad de Valencia, IES Jorge Juan y la Universidad de Alicante.

Próximos eventos