EXPOSICIÓ “DANIEL JIMÉNEZ DE CISNEROS, L’INICI DE LA INVESTIGACIÓ GEOLÒGIC I PALEONTOLÒGIC A LA SERRA DE CREVILLEN”.

EXPOSICIÓ “DANIEL JIMÉNEZ DE CISNEROS, L’INICI DE LA INVESTIGACIÓ GEOLÒGIC I PALEONTOLÒGIC A LA SERRA DE CREVILLEN”.

DEL DILLUNS 18 DE NOVEMBRE DE 2019 AL 15 DE FEBRER DE 2020. Sala d’Exposicions.

Inauguració dilluns 18 de novembre a les 20:15 hores.

EXPOSICIÓ “DANIEL JIMÉNEZ DE CISNEROS, L’INICI DE LA INVESTIGACIÓ GEOLÒGIC I PALEONTOLÒGIC A LA SERRA DE CREVILLEN”.

Comissaris: Ana Satorre i Daniel Belmonte.

Produïx i patrocina: Regidoria de Cultura de l’Excm. Aj. de Crevillent.

Col·labora: Museu de Ciències de la Universitat de València, IES Jorge Juan, Universitat d’Alacant, MUPE Elx, i CEMA Els Molinos.

 

____

DEL LUNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 15 DE FEBRERO DE 2020. Sala de Exposiciones.

Inauguración lunes 18 de noviembre a las 20:15 horas.

EXPOSICIÓN “DANIEL JIMÉNEZ DE CISNEROS, EL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA Y PALEONTOLÓGICA EN LA SIERRA DE CREVILLENT”.

Comisarios: Ana Satorre y Daniel Belmonte.

Produce y patrocina: Concejalía de Cultura del Excmo. Ayto. de Crevillent.

Colabora: Museo de Ciencias de la Universidad de Valencia, IES Jorge Juan, Universidad de Alicante, MUPE Elche, y CEMA Los Molinos.

Próximos eventos