CURSOS D’HIVERN DE LA UMH 2022. “ESCANEJAT 3D. INTRODUCCIÓ I PRÀCTICA A TRAVÉS DE CÀMERES FOTOGRÀFIQUES I LÀSER ESCÀNER”

CURSOS D’HIVERN DE LA UMH 2022. “ESCANEJAT 3D. INTRODUCCIÓ I PRÀCTICA A TRAVÉS DE CÀMERES FOTOGRÀFIQUES I LÀSER ESCÀNER”

DEL DILLUNS 14 AL DIVENDRES 18 DE NOVEMBRE de 9.00 hores a 13.00 hores. Saló d’actes.

CURSOS D’HIVERN DE LA UMH 2022. “ESCANEJAT 3D. INTRODUCCIÓ I PRÀCTICA A TRAVÉS DE CÀMERES FOTOGRÀFIQUES I LÀSER ESCÀNER”

L’objecte del curs és dotar l’alumnat de les tècniques bàsiques per desenvolupar dissenys i models tridimensionals sense necessitat d’una experiència prèvia mitjançant una instrumentació làser escàner i càmeres fotogràfiques.

Professors: Adrián Riquelme i José Antonio Huesca (professors de la Universitat d’Alacant) Adreça: Ana Satorre

Curs gratuït. El termini de preinscripció i matriculació estarà obert des del dia 2 de novembre fins al mateix dia del començament del curs. Curs per a majors de 18 anys.

Preinscripció i matriculació:

Matricula’t en línia a través de cursos d’ hivern.umh.es

L’adjudicació de places es farà per rigorós ordre de matricula.

Reconeixement acadèmic:

Es lliurarà un certificat a l’alumnat que assistisca a un mínim del 85% del curs.

Són susceptibles de ser reconeguts com a crèdits optatius.

 

Organitza: Universitat Miguel Hernández UMH

Subvenciona: Regidoria de Cultura. Excm. Ajuntament de Crevillent.

__

DEL LUNES 14 AL VIERNES 18 DE NOVIEMBRE de 9:00 horas a 13:00 horas. Salón de Actos.

CURSOS DE INVIERNO DE LA UMH 2022. “ESCANEADO 3D. INTRODUCCIÓN Y PRÁCTICA A TRAVÉS DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y LÁSER ESCANER”

El objeto del curso es dotar al alumnado de las técnicas básicas para desarrollar diseños y modelos tridimensionales sin necesidad de una experiencia previa mediante instrumentación láser escáner y cámaras fotográficas.

Profesores: Adrián Riquelme y José Antonio Huesca (profesores de la Universidad de Alicante)  Dirección: Ana Satorre

Curso gratuito. El plazo de preinscripción y matriculación estará abierto desde el día 2 de noviembre hasta el mismo día del comienzo del curso. Curso para mayores de 18 años.

Preinscripción y matriculación:

Matricúlate online a través de cursos de invierno.umh.es

La adjudicación de plazas se realizará por riguroso orden de matricula.

Reconocimiento académico:

Se entregará un certificado al alumnado que asista a un mínimo del 85% del curso.

Son susceptibles de ser reconocidos como créditos optativos.

 

Organiza: Universidad Miguel Hernández UMH

Subvenciona: Concejalía de Cultura. Excmo. Ayuntamiento de Crevillent.

 

Próximos eventos