CURSOS D’ESTIU DE LA UMH 2023. “El paper de la societat en la defensa del patrimoni cultural”

CURSOS D’ESTIU DE LA UMH 2023. “El paper de la societat en la defensa del patrimoni cultural”

DEL DIJOUS 21 AL DIJOUS 28 DE SETEMBRE. De  17:00 hores a 21:00 hores. Saló d’actes.

 

CURSOS D’ESTIU DE LA UMH 2023. “El paper de la societat en la defensa del patrimoni cultural”

Els diferents ponents convidats reflexionaran sobre les mesures existents per a protegir el patrimoni cultural, així com els mitjans i vies per a fomentar l’estima cap a aquest patrimoni, posant l’accent principalment en l’àmbit educatiu.

Coordinació, Estefanía Soler, subdirectora de Patrimoni Històric Artístic. Departament d’Art i Comunicació Visual de l’Intitut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert i Ana Satorre, tècnica de Cultura de l’Excm. Ajuntament de Crevillent.

Curs gratuït. El termini de preinscripció i matriculació estarà obert fins al mateix dia del començament del curs.

 

Preinscripció i matriculació:

Matricula’t online a través de cursosdestiu.umh.es

L’adjudicació de places es realitzarà per rigorós ordre de matricula.

Reconeixement acadèmic:

S’entregarà un certificat a l’alumnat que assistisca a un mínim del 85% del curs.

Són susceptibles de ser reconeguts com a crèdits optatius.

 

Organitza: Universitat Miguel Hernández UMH

Col·labora: Regidoria de Cultura. Excm. Ajuntament de Crevillent.

__

DEL JUEVES  21 AL JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE. De  17:00 horas a 21:00 horas. Salón de Actos.

 

CURSOS DE VERANO DE LA UMH 2023. “El papel de la sociedad en la defensa del patrimonio cultural”

Los distintos ponentes invitados reflexionaran sobre las medidas existentes para proteger el patrimonio cultural, así como los medios y cauces para fomentar el aprecio hacia este patrimonio, haciendo especial hincapié en el ámbito educativo.

Coordinación, Estefanía Soler, subdirectora de Patrimonio Histórico Artístico. Departamento de Arte y Comunicación Visual del Intitut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert y Ana Satorre, técnica de Cultura del Excmo. Ayto de Crevillent.

 

Curso gratuito. El plazo de preinscripción y matriculación estará abierto hasta el mismo día del comienzo del curso.

Preinscripción y matriculación:

Matricúlate online a través de cursosdestiu.umh.es

La adjudicación de plazas se realizará por riguroso orden de matricula.

Reconocimiento académico:

Se entregará un certificado al alumnado que asista a un mínimo del 85% del curso.

Son susceptibles de ser reconocidos como créditos optativos.

 

Organiza: Universidad Miguel Hernández UMH

Colabora: Concejalía de Cultura. Excmo. Ayuntamiento de Crevillent.

Próximos eventos