CURSOS D’ESTIU DE LA UMH 2022. “INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES D’ADQUISICIÓ REMOTA I OBTENCIÓ DE MODELS DE SUPERFÍCIE D’OBJECTES I PAISATGES”

CURSOS D’ESTIU DE LA UMH 2022. “INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES D’ADQUISICIÓ REMOTA I OBTENCIÓ DE MODELS DE SUPERFÍCIE D’OBJECTES I PAISATGES”

DEL DILLUNS 5 DE SETEMBRE AL DIVENDRES 9 de 17.00 hores a 21.00 hores. Saló d’actes.

CURSOS D’ESTIU DE LA UMH 2022. “INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES D’ADQUISICIÓ REMOTA I OBTENCIÓ DE MODELS DE SUPERFÍCIE D’OBJECTES I PAISATGES”

L’objecte del curs és adquirir coneixements bàsics de les tècniques d’adquisició remotes i conéixer com aconseguir models de superfície mitjançant instrumentació làser escàner i càmeres fotogràfiques.

Professors: Adrián Riquelme i JA Huesca (professors de la Universitat d’Alacant) Adreça: Ana Satorre

Curs gratuït. El termini de preinscripció i matriculació estarà obert fins al mateix dia del començament del curs.

Preinscripció i matriculació:

Matricula’t en línia a través de cursosdestiu.umh.es

L’adjudicació de places es farà per rigorós ordre de matrícula.

Reconeixement acadèmic:

Es lliurarà un certificat a l’alumnat que assistisca a un mínim del 85% del curs.

Són susceptibles de ser reconeguts com a crèdits optatius.

 

Organitza: Universitat Miguel Hernández UMH

Col·labora: Regidoria de Cultura. Excm. Ajuntament de Crevillent.

__

DEL LUNES 5 DE SEPTIEMBRE AL VIERNES 9 de 17:00 horas a 21:00 horas. Salón de Actos.

CURSOS DE VERANO DE LA UMH 2022. “INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS DE ADQUISICIÓN REMOTA Y OBTENCIÓN DE MODELOS DE SUPERFICIE DE OBJETOS Y PAISAJES”

El objeto del curso es adquirir conocimientos básicos de las técnicas de adquisición remotas y conocer la manera de conseguir modelos de superficie mediante instrumentación láser escáner y cámaras fotográficas.

Profesores: Adrián Riquelme y J.A. Huesca (profesores de la Universidad de Alicante)  Dirección: Ana Satorre

Curso gratuito. El plazo de preinscripción y matriculación estará abierto hasta el mismo día del comienzo del curso.

Preinscripción y matriculación:

Matricúlate online a través de cursosdestiu.umh.es

La adjudicación de plazas se realizará por riguroso orden de matricula.

Reconocimiento académico:

Se entregará un certificado al alumnado que asista a un mínimo del 85% del curso.

Son susceptibles de ser reconocidos como créditos optativos.

 

Organiza: Universidad Miguel Hernández UMH

Colabora: Concejalía de Cultura. Excmo. Ayuntamiento de Crevillent.

Próximos eventos