CURS D’ESTIU DE LA UMH “PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL: MITJANS PER A LA SEUA CONSERVACIÓ I DIVULGACIÓ”.

CURS D’ESTIU DE LA UMH “PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL: MITJANS PER A LA SEUA CONSERVACIÓ I DIVULGACIÓ”.

DEL DIVENDRES 17 AL DIJOUS 30.  De 17.30  a 21 hores. Saló d’Actes.

CURS D’ESTIU DE LA UMH “PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL: MITJANS PER A LA SEUA CONSERVACIÓ I DIVULGACIÓ”.

Coordinadora: Ana Satorre Pérez

 

El curs està destinat a tot aquell professional o estudiant de disciplines relacionades amb la conservació, divulgació i educació del patrimoni material i immaterial i a tots aquells interessats a identificar, protegir, promoure, salvaguardar i revitalitzar el patrimoni immaterial.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ:

-El termini de preinscripció i matriculació finalitzarà el 17 setembre de 2021

-Matricula online a través de https://cultura.umh.es/es/cursos-de-estiu/programa-cursos-destiu-umh/

-L’adjudicació de places es realitzarà per rigorós orde d’inscripció fins a completar el nombre màxim de persones inscrites.

-El curs és gratuït.

 

RECONEIXEMENT ACADÈMIC:

-S’entregarà un diploma a l’alumnat que assistisca a un mínim del 85% del curs.

-Són susceptibles de ser reconeguts com a crèdits de lliure elecció (10 hores= 1 crèdit) i ECTS (25 hores= 1 crèdit).

 

Organitza  i patrocina: Universitat Miguel Hernández i la Regidoria de Cultura de l’Excm. Aj. de Crevillent.

___

 

DEL VIERNES 17 AL JUEVES 30.  De 17.30  a 21 horas. Salón de Actos.

 

CURSO DE VERANO DE LA UMH “PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: MEDIOS PARA SU CONSERVACIÓN Y DIVULGACIÓN”.

 

Coordinadora: Ana Satorre Pérez

 

El curso está destinado a todo aquel profesional o estudiante de disciplinas relacionadas con la conservación, divulgación y educación del patrimonio material e inmaterial y a todos aquellos interesados en identificar, proteger, promover, salvaguardar y revitalizar el patrimonio inmaterial.

 

PREINSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN:

– El plazo de preinscripción y matriculación finalizará el 17 septiembre de 2021

– Matricula online a través de https://cultura.umh.es/es/cursos-de-estiu/programa-cursos-destiu-umh/

– La adjudicación de plazas se realizará por riguroso orden de inscripción hasta completar el número máximo de personas inscritas.

– El curso es gratuito.

 

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO:

– Se entregará un diploma al alumnado que asista a un mínimo del 85% del curso.

– Son susceptibles de ser reconocidos como créditos de libre elección (10 horas= 1 crédito) y ECTS (25 horas= 1 crédito).

 

Organiza  y patrocina: Universidad Miguel Hernández y Concejalía de Cultura del Excmo. Ayto. de Crevillent.

Próximos eventos