CURS D’ESTIU DE LA UMH “JIMÉNEZ DE CISNEROS, PIONER EN LA INVESTIGACIÓ GEOLÒGICA I PALEONTOLÒGICA DEL SUD D’ALACANT”.

CURS D’ESTIU DE LA UMH “JIMÉNEZ DE CISNEROS, PIONER EN LA INVESTIGACIÓ GEOLÒGICA I PALEONTOLÒGICA DEL SUD D’ALACANT”.

DEL DIMARTS 3 AL DIMARTS 24 DE SETEMBRE. Sala de Conferències.

 

CURS D’ESTIU DE LA UMH “JIMÉNEZ DE CISNEROS, PIONER EN LA INVESTIGACIÓ GEOLÒGICA I PALEONTOLÒGICA DEL SUD D’ALACANT”.

 

La duració del curs és de 25 hores i va dirigit a tota persona interessada a conéixer la geologia i paleontologia del nostre entorn.

 

Preinscripció i matriculació:

El termini de matriculació estarà obert fins al mateix dia del començament del curs.

El curs és totalment gratuït.

Matriculació online a través de https://cultura.umh.es/es/cursos-de-estiu.

 

Reconeixement acadèmic:

S’entregarà un diploma a l’alumnat que assistisca a un mínim del 85% del curs.

Són susceptibles de ser reconeguts com a crèdits  ECTS (25 hores= 1 crèdit), així com per les Universitats que pertanyen a la Xarxa Vives d’Universitats.

 

 

Organitza: Universitat Miguel Hernández d’Elx.

Patrocina: Regidoria de Cultura de l’Excm. Aj. de Crevillent.

Col·labora: Xarxa  Vives d’Universitats.

____

DEL MARTES 3 AL MARTES 24 DE SEPTIEMBRE. Sala de Conferencias.

CURSO DE VERANO DE LA UMH “JIMÉNEZ DE CISNEROS, PIONERO EN LA INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA Y PALEONTOLÓGICA DEL SUR DE ALICANTE”.

La duración del curso es de 25 horas y va dirigido a toda persona interesada en conocer la geología y paleontología de nuestro entorno.

 

Preinscripción y matriculación:

El plazo de matriculación estará abierto hasta el mismo día del comienzo del curso.

El curso es totalmente gratuito.

Matriculación online a través de https://cultura.umh.es/es/cursos-de-estiu.

 

Reconocimiento académico:

Se entregará un diploma al alumnado que asista a un mínimo del 85% del curso.

Son susceptibles de ser reconocidos como créditos  ECTS (25 horas= 1 crédito), así como por las Universidades que pertenecen a la Xarxa Vives d’Universitats.

 

 

Organiza: Universidad Miguel Hernández de Elche.

Patrocina: Concejalía de Cultura del Excmo. Ayto. de Crevillent.

Colabora: Xarxa  Vives d’Universitats.

Próximos eventos