CURS D’ESTIU DE LA UMH “EL VALENCIÀ PER A COMUNICAR VI”

CURS D’ESTIU DE LA UMH “EL VALENCIÀ PER A COMUNICAR VI”

DEL DILLUNS 3 AL DIVENDRES 7 DE JULIOL. CURS D’ESTIU DE LA UMH “EL VALENCIÀ PER A COMUNICAR VI”.

L’objecte del curs és aconseguir un aprenentatge global del valencià posant l’accent principalment en l’expressió oral i escrita de l’alumne. Es tracta d’un curs intensiu que prepara a l’alumne per a examinar-se en les convocatòries de la Junta Qualificadora i altres.

Professora: Rosa Asencio Asencio

Directora: Ana Satorre Pérez

Preinscripció i matriculació:

El termini de preinscripció i matriculació estarà obert fins al mateix dia del començament del curs. És gratuït. La duració és de 25 hores.

Matricula’t online a través de cursosdeverano.umh.es

L’adjudicació de places se realitzarà per rigorós ordre d’inscripció.

 

Reconeixement acadèmic:

Es lliurarà un diploma a l’alumnat que assistisca a un mínim del 85% del curs.

Són susceptibles de ser reconeguts com a crèdits optatius.

 

Organitza: Universitat Miguel Hernández UMH

Col·labora: Regidoria de Cultura. Excm. Ajuntament de Crevillent.

__

DEL LUNES 3 AL VIERNES 7 DE JULIO. CURSO DE VERANO DE LA UMH “EL VALENCIÀ PER A COMUNICAR VI”.

El objeto del curso es conseguir un aprendizaje global del valenciano haciendo especial hincapié en la expresión oral y escrita del alumno. Se trata de un curso intensivo que prepara al alumno para examinarse en las convocatorias de  la Junta Qualificadora y otras.

Profesora: Rosa Asencio Asencio

Directora: Ana Satorre Pérez

Preinscripción y matriculación:

El plazo de preinscripción y matriculación estará abierto hasta el mismo día del comienzo del curso. Es gratuito. La duración es de 25 horas.

Matricúlate online a través de cursosdeverano.umh.es

La adjudicación de plazas se realizará por riguroso orden de inscripción.

 

Reconocimiento académico:

Se entregará un diploma al alumnado que asista a un mínimo del 85% del curso.

Son susceptibles de ser reconocidos como créditos optativos.

 

Organiza: Universidad Miguel Hernández UMH

Colabora: Concejalía de Cultura. Excmo. Ayuntamiento de Crevillent.

Próximos eventos