CONCERTS I ACTIVITATS ALS BARRIS

CONCERTS I ACTIVITATS ALS BARRIS

CONCERTS I ACTIVITATS ALS BARRIS

TALLERS DE FUSTA I CERCAVILA AMB DOLÇAINA I TABALET PELS BARRIS

DISSABTE 15 D’OCTUBRE. 12.00 hores. Plaça de la Comunitat Valenciana.

CONCERT A CÀRREC D’“EXTENSORES AUTOMÁTICOS”

__

CONCIERTOS Y ACTIVIDADES  ALS BARRIS

TALLERES DE MADERA Y PASACALLES CON DULZAINA Y TABALET POR LOS BARRIOS

SÁBADO 15 DE OCTUBRE. 12.00 horas. Plaza de la Comunitat Valenciana.

CONCIERTO A CARGO DE  “EXTENSORES AUTOMÁTICOS”

Próximos eventos