CONCERT: RONDALLA CREVILLENTINA I COR AMISTAT (BURJASSOT), DINS DE LA XX CAMPANYA DE CONCERTS D’INTERCANVIS MUSICALS.

CONCERT: RONDALLA CREVILLENTINA I COR AMISTAT (BURJASSOT), DINS DE LA XX CAMPANYA DE CONCERTS D’INTERCANVIS MUSICALS.

DISSABTE  9. 19:00 hores. Saló d’actes.

CONCERT: RONDALLA CREVILLENTINA I COR AMISTAT (BURJASSOT), DINS DE LA XX CAMPANYA DE CONCERTS D’INTERCANVIS MUSICALS.

Patrocina: Federació Orquestra  i Rondalles de Pols Comunitat Valenciana.

Organitzen: Regidoria de Cultura de l’Excm. Ajuntament de Crevillent i Rondalla Crevillentina.

__

SÁBADO  9. 19:00 horas. Salón de Actos.

CONCIERTO: RONDALLA CREVILLENTINA Y COR AMISTAD (BURJASSOT), DENTRO DE LA XX CAMPAÑA DE COCIERTOS DE  INTERCAMBIOS MUSICALES.

Patrocina: Federación Orquesta y Rondallas de Pulso Comunidad Valenciana.

Organizan: Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Crevillent y Rondalla Crevillentina.

Próximos eventos