CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DEL LLIBRE XII LECTURA PLURILINGÜE DE EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA

CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DEL LLIBRE XII LECTURA PLURILINGÜE DE EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA

CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DEL LLIBRE

XII LECTURA PLURILINGÜE DE EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA

Enguany amb motiu de la quarantena ocasionada pel COVID-19, des de la Casa Municipal de Cultura s’invita a qualsevol ciutadà a participar en la lectura del Quixot que es farà on line. Pot participar tota persona que estiga interessada. Com ha de procedir?:

-Gravant-se a través de mòbil llegint un fragment triat de l’obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, En qualsevol idioma que es desitge .

-La gravació ha de tindre una duració màxima de 2 minuts. Ha de contindre una presentació inicial amb el nom de la persona que intervé i el fragment seleccionat.

-La gravació s’enviarà al correu casacultura@crevillent.es abans del dia 20 d’abril.

Totes les intervencions rebudes seran penjades durant tot el dia 23 d’abril en el facebook de la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó”.

Col·labora: Tertúlia Artístic Literària “El Cresol»

Regidoria de Cultura Excm. Aj. de Crevillent.

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO

XII LECTURA PLURILINGÜE DE EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA

 

Es años con motivo de la cuarentena ocasionada por el COVID-19, desde la Casa Municipal de Cultura se invita a cualquier ciudadano a participar en la lectura del Quijote que se hará online. Puede participar toda persona que esté interesada. ¿Cómo proceder?

-Grabándose a través de móvil leyendo un fragmento escogido de la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en cualquier idioma que se desee.

-La grabación debe tener una duración máxima de 2 minutos. Debe contener una presentación inicial con el nombre de la persona que interviene y el fragmento seleccionado.

-La grabación se enviará al correo casacultura@crevillent.es antes del día 20 de abril.

Todas las intervenciones recibidas serán colgadas durante todo el día 23 de abril en el facebook de la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó”

Colabora: Tertulia Artístico Literaria “El Cresol”

Concejalía de Cultura Excmo. Ayto. de Crevillent.

Próximos eventos