AUDICIÓN DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE LA SOCIEDAD UNIÓN MUSICAL.

AUDICIÓN DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE LA SOCIEDAD UNIÓN MUSICAL.

VIERNES 12. 17:30 horas. Auditorio.

AUDICIÓN DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE LA SOCIEDAD UNIÓN MUSICAL.

 

Organiza: Escuela de Música de la Sociedad Unión Musical.

Colabora: Concejalía de Cultura del Excmo. Ayto. de Crevillent.

___

DIVENDRES 12. 17:30 hores. Auditori.

AUDICIÓ DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE LA SOCIETAT UNIÓ MUSICAL.

 

Organitza: Escola de Música de la Societat Unió Musical.

Col·labora: Regidoria de Cultura de l’Excm. Aj. de Crevillent.

Próximos eventos