Acord històric entre l’ajuntament i els sindicats policials per a la millora del servei a Crevillent

  • Amb la signatura d’aquest acord s’aconsegueix la tan reivindicada equiparació salarial dels policies locals a altres municipis de la categoria de Crevillent i es fixen els requisits d’excel·lència per a la seua consecució

Crevillent (25/03/2021).- Aquest 24 de març de 2021 s’ha posat fi a una reivindicació prolongada en el temps per part de la plantilla policial de Crevillent i que els seus sindicats venien reclamant des de fa més d’una dècada, més set anys de negociació infructuosos, sense aconseguir cap tipus d’acord amb el consistori, un objectiu que l’actual Govern del Canvi es va marcar per a la present legislatura. Afirmen des de totes les parts que s’ha tractat d’una negociació difícil ja que es partia d’una situació enquistada que va portar als sindicats policials a protagonitzar diverses mobilitzacions a l’anterior corporació municipal. Però la veritat és, que malgrat aquestes adversitats prèvies, aquest acord arriba signat per la totalitat de les delegacions sindicals abans d’arribar a l’equador de la present legislatura, un resultat que per part del govern municipal qualifiquen com a “històric” i com la “constatació d’una nova dinàmica en la gestió de la seguretat ciutadana a Crevillent”.

El regidor de l’àrea, Josep Candela, afirma que aquest és el resultat de “moltes hores de negociació i molt esforç per les dos parts, però estàvem segurs que la visió de millorar la qualitat del servei era un objectiu compartit que facilitava veure l’acord com una cosa possible i així ha sigut. Ara els nostres agents tindran les condicions laborals que es mereixen però al mateix temps s’exigirà un rendiment amb el qual la plantilla està veritablement compromesa”.

Quant al contingut de l’acord, la principal mesura abordada és l’equiparació salarial sobre la base d’un reglament de productivitat. Per tant, no serà una pujada fixa generalitzada, sinó que es marquen uns ítems mensuals de rendiment en el treball assolibles per qualsevol agent però que determinaran si compleix o no amb les prerrogatives de l’acord signat. Tot això objectivat i detallat es tradueix en una major eficàcia en el treball a través de dispositius extraordinaris o en un especial rendiment ja que amb aquest acord s’augmenten els dies laborables a l’any en el calendari de cada agent. Una altra de les mesures consensuades és l’eliminació de l’absentisme, ja que no es podrà faltar cap dia al treball encara que la baixa estiga justificada, podent recuperar-se les hores de treball en interés del servei si això passara per a poder aconseguir els objectius. A més hi haurà un programa d’objectius des d’Alcaldia, Regidoria i Prefectura del cos que aniran parells a les necessitats que els veïns més reclamen a cada moment. Finalment també es crea un pla de formació que premiarà als agents que més es formen durant l’any en matèries que implementen un millor servei a la ciutadania.

En paraules del regidor de Protecció Ciutadana “més que premiar l’esforç, jo el cridaria respectar el treball. La dedicació a una ocupació es respecta a través d’unes condicions laborals dignes i fomentant models de treball positius i propositius que seran el senyal d’identitat d’aquesta nova era en la Policia Local de Crevillent” afirma Candela Muñoz.

Segons l’alcalde, José Manuel Penalva, estem davant un acord que podem considerar estratègic i que posarà en valor el compromís de la plantilla de la Policia Local amb la ciutadania de Crevillent. “Aquest acord suposa un increment dels serveis i la millora de les condicions laborals que redundarà en la competitivitat de la nostra plantilla local respecte a la de les altres localitats del nostre entorn. Suposa així evitar, com ha ocorregut en els últims anys, que grans professionals acaben demanant trasllats a altres municipis, amb el cost econòmic que això suposa per a l’Ajuntament. En definitiva, repercutirà molt positivament en els serveis que presta aquesta administració als veïns i veïnes de Crevillent, concretament en matèria de seguretat i protecció ciutadana”.

Per part seua, la totalitat dels sindicats policials (CSIF, UGT i SEP) han manifestat que “aquest acord que marca el final d’una llarga negociació servirà per a equiparar i actualitzar les condicions laborals de la P. L Crevillent, amb la resta de municipis pròxims i amb característiques similars al nostre. Suposarà que es deixen de marxar, com ha ocorregut fins hui, desenes de compays i companyes amb una gran formació i capacitació, que es tarda anys a adquirir i que suposen uns alts costos econòmics que pagava l’Ajuntament de Crevillent i que s’estalviaven els pobles pròxims on marxaven a treballar els policies locals de Crevillent. Aquesta nova productivitat anirà unida a la realització de nous serveis policials, que es presten des de fa anys en altres localitats del nostre entorn amb bons resultats i també servirà per a continuar millorant els serveis policials que s’han realitzat fins hui. S’establiran unes metes i objectius a curt, mitjà i llarg termini per a millorar i adaptar-se al servei policial que demande a cada moment el Poble de Crevillent. I finalment volem agrair al Govern Municipal el seu tarannà i predisposició negociadora”.

 

Acuerdo histórico entre el ayuntamiento y los sindicatos policiales para la mejora del servicio en Crevillent

  • Con la firma de este acuerdo se alcanza la tan reivindicada equiparación salarial de los policías locales a otros municipios de la categoría de Crevillent y se fijan los requisitos de excelencia para su conseguimiento

Crevillent (25/03/2021).- Este 24 de marzo de 2021 se ha puesto fin a una reivindicación prolongada en el tiempo por parte de la plantilla policial de Crevillent y que sus sindicatos venían reclamando desde hace más de una década, más siete años de negociación infructuosos, sin alcanzar ningún tipo de acuerdo con el consistorio, un objetivo que el actual Govern del Canvi se marcó para la presente legislatura. Afirman desde todas las partes que se ha tratado de una negociación difícil ya que se partía de una situación enquistada que llevó a los sindicatos policiales a protagonizar diversas movilizaciones a la anterior corporación municipal. Pero lo cierto es, que a pesar de estas adversidades previas, este acuerdo llega firmado por la totalidad de las delegaciones sindicales antes de llegar al ecuador de la presente legislatura, un resultado que por parte del gobierno municipal califican como “histórico” y como la “constatación de una nueva dinámica en la gestión de la seguridad ciudadana en Crevillent”.

El concejal del área, Josep Candela, afirma que este es el resultado de “muchas horas de negociación y mucho esfuerzo por ambas partes, pero estábamos seguros que la visión de mejorar la calidad del servicio era un objetivo compartido que facilitaba ver el acuerdo como algo posible y así ha sido. Ahora nuestros agentes tendrán las condiciones laborales que se merecen pero al mismo tiempo se exigirá un rendimiento con el que la plantilla está verdaderamente comprometida”.

En cuanto al contenido del acuerdo, la principal medida abordada es la equiparación salarial en base a un reglamento de productividad. Por lo tanto, no será una subida fija generalizada, sino que se marcan unos ítems mensuales de rendimiento en el trabajo alcanzables por cualquier agente pero que determinarán si cumple o no con las prerrogativas del acuerdo firmado. Todo esto objetivado y pormenorizado se traduce en una mayor eficacia en el trabajo a través de dispositivos extraordinarios o en un especial rendimiento ya que con este acuerdo se aumentan los días laborables al año en el calendario de cada agente. Otra de las medidas consensuadas es la eliminación del absentismo, ya que no se podrá faltar ningún día al trabajo aunque la baja esté justificada, pudiendo recuperarse las horas de trabajo en interés del servicio si esto pasase para poder alcanzar los objetivos. Además habrá un programa de objetivos desde Alcaldía, Concejalía y Jefatura del cuerpo que irán parejos a las necesidades que los vecinos más reclamen en cada momento. Por último también se crea un plan de formación que premiará a los agentes que más se formen durante el año en materias que implementen un mejor servicio a la ciudadanía.

En palabras del concejal de Protección Ciudadana “más que premiar el esfuerzo, yo lo llamaría respetar el trabajo. La dedicación a un empleo se respeta a través de unas condiciones laborales dignas y fomentando modelos de trabajo positivos y propositivos que van a ser la seña de identidad de esta nueva era en la Policía Local de Crevillent” afirma Candela Muñoz.

Según el alcalde, José Manuel Penalva, estamos ante un acuerdo que podemos considerar estratégico y que va a poner en valor el compromiso de la plantilla de la Policía Local con la ciudadanía de Crevillent. “Este acuerdo supone un incremento de los servicios y la mejora de las condiciones laborales que redundará en la competitividad de nuestra plantilla local respecto a la de las otras localidades de nuestro entorno. Supone así evitar, como ha ocurrido en los últimos años, que grandes profesionales acaben pidiendo traslados a otros municipios, con el coste económico que esto supone para el Ayuntamiento. En definitiva, repercutirá muy positivamente en los servicios que presta esta administración a los vecinos y vecinas de Crevillent, concretamente en materia de seguridad y protección ciudadana”.

Por su parte, la totalidad de los sindicatos policiales (CSIF, UGT y SEP) han manifestado que “este acuerdo que marca el final de una larga negociación servirá para equiparar y actualizar las condiciones laborales de la P. L Crevillent, con el resto de municipios cercanos y con características similares al nuestro. Va a suponer que se dejen de marchar, como ha ocurrido hasta la fecha, decenas de compañer@s con una gran formación y capacitación, que se tarda años en adquirir y que suponen unos altos costes económicos que pagaba el Ayuntamiento de Crevillent y que se ahorraban los pueblos cercanos donde se marchaban a trabajar los policías locales de Crevillent. Esta nueva productividad va a ir unida a la realización de nuevos servicios policiales, que se prestan desde hace años en otras localidades de nuestro entorno con buenos resultados y también servirá para seguir mejorando los servicios policiales que se han realizado hasta la fecha. Se establecerán unas metas y objetivos a corto, medio y largo plazo para mejorar y adaptarse al servicio policial que demande en cada momento el Poble de Crevillent. Y por último queremos agradecer al Gobierno Municipal su talante y predisposición negociadora”.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• Esta imagen pertenece al calendario fotográfico editado por el Archivo correspondiendo así a las instalaciones deportivas construidas por el Ayuntamiento de Crevillent en la pedanía de El Realengo

23 julio 2024

• En el día de ayer falló el Premio Cebrián en el que estuvo presente el concejal de Educación Antonio Candel Rives

• El autor, bajo el pseudónimo de Arena Brown, en principio no quiere desvelar su verdadera identidad, pero se sabe que es un empresario valenciano con mucha experiencia y mucha pasión por la historia de la economía y cómo circula el dinero

19 julio 2024

• El cierre se producirá para mañana sábado 20 de julio, ya que la alerta de riesgo importante es desde las 13:00 hasta las 20:00 horas de este día, por temperaturas que podrían alcanzar los 42ºC

• Entre las medidas adoptadas se encuentran el cierre del cementerio municipal, el cierre del Parque de Montaña de San Cayetano y el cierre del área recreativa de la Palaya. Además se recomienda encarecidamente no realizar actividades físicas, ni deportivas al aire libre así como extremar la precaución especialmente en las personas mayores y los niños por ser más propensos a sufrir golpes de calor

19 julio 2024