4t Comunicat de l’Ajuntament de Crevillent –Coronavirus COVID-19–

13/03/20 (21:00)

L’Ajuntament de Crevillent informa sobre les mesures especials de caràcter preventiu, anunciades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per a evitar la propagació i el contagi del COVID-19, en relació al tancament d’instal·lacions, establiments, serveis i indústries.

13/03/20 (21:00)

L’Ajuntament de Crevillent informa sobre les mesures especials de caràcter preventiu, anunciades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per a evitar la propagació i el contagi del COVID-19, en relació al tancament d’instal·lacions, establiments, serveis i indústries.

Romandran tancats a Crevillent, a partir del dissabte 14 de març de 2020, a les 00.00 hores:

  • Discoteques, sales de festes, sales de ball i pubs

  • Els bars, restaurants i cafeteries

  • Els establiments on es realitzen activitats de joc i d’atzar

La resta d’establiments que romanguen oberts, hauran de seguir les mesures de seguretat recomanades per les autoritats sanitàries, evitant aglomeracions i respectant un terç de l’ocupació total del local.

En cas que existisca o se sospite raonablement de l’existència d’un risc imminent i extraordinari per a la salut, les autoritats sanitàries adoptaran les mesures preventives que estimen pertinents, com ara la confiscació o immobilització de productes, suspensió de l’exercici d’activitats, tancaments d’empreses o instal·lacions, intervenció de mitjans materials i personals i tot el que es considere sanitàriament justificat.

 

4º Comunicado del Ayuntamiento de Crevillent –Coronavirus COVID-19 –

13/03/20 (21:00)

El Ayuntamiento de Crevillent informa sobre las medidas especiales de carácter preventivo, anunciadas por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, para evitar la propagación y el contagio del COVID-19 en relación al cierre de instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.

Permanecerán cerrados en Crevillent, a partir del sábado 14 de marzo de 2020, a las 00:00 horas:

  • Discotecas, salas de fiestas, salas de baile y pubs

  • Los bares, restaurantes y cafeterías

  • Los establecimientos donde se realicen actividades de juego y de azar

El resto de establecimientos que permanezcan abiertos, deberán seguir las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias, evitando aglomeraciones y respetando un tercio de la ocupación total del local.

En caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o instalaciones, intervención de medios materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas .

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar