181 treballs es presenten a la IV Edició del Certamen de Curtmetratges de Crevillent

  • L’esdeveniment, que ve acompanyat d’un concert de temàtica western i una exposició centrada en les pel·lícules produïdes des de la dècada dels 60 fins a la dels 90, genera més interés cada any

  • Enguany a més, Enercoop entregarà el seu propi guardó al millor curtmetratge creat per algun crevillentí o crevillentina i que s’haja rodat en el municipi o siga de temàtica local

Crevillent (13/06/2023).- Des de la Regidoria de Cultura i organitzat per l’Ajuntament de Crevillent, s’ha convocat un any més la IV Edició del Certamen de Curtmetratges de Crevillent. Amb aquest certamen s’expressa l’interés de fomentar el suport i la promoció del curtmetratge. En aquesta IV edició, es busca també seguir promovent la realització de curtmetratges amb la categoria local, mostrant la cultura del municipi i enriquiment així com l’oferta cultural del municipi. A més, la cultura es considera una font de riquesa, i en aquest sentit, l’impuls local de l’oferta cultural serveix també a l’impuls del desenvolupament econòmic de Crevillent.

Les bases es van aprovar en Ple Ordinari del 27 de febrer de 2023 i les projeccions tindran lloc els dies 28 i 29 de juliol a l’Auditori de la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó” així com el lliurament dels premis als guardonats, aquests premis són:

Premi Vila de Crevillent al millor curtmetratge, atorgat per l’Ajuntament de Crevillent a la millor obra de ficció o animació de tema lliure, dotat amb 1.000 euros i trofeu.

Premi del públic al millor curtmetratge, seleccionat pel públic atorgat per l’Ajuntament de Crevillent a la millor obra de ficció o animació de tema lliure, dotat amb 300 euros i trofeu. Per a això els espectadors hauran de descarregar-se una aplicació per al mòbil des de la qual podran realitzar les seues votacions.

Aquest any com a novetat s’ha creat el Premi Enercoop al millor curtmetratge crevillentí a la millor obra de ficció, documental o animació de temàtica lliure. El requisit és que ha d’estar realitzat per un director/a, productor/a o guionista de Crevillent. També ha d’haver sigut gravat en la localitat o, almenys, que aborde temes locals. Será atorgat per Enercoop estarà dotat amb 300 euros i trofeu.

Premi Associació Creadors de Crevillent al curtmetratge destacat pels seus valors creatius, atorgat per l’ACC, dotat amb 200 euros i diploma.

Cal destacar que hi haurà un esment especial a les millors produccions que aborden temes d’igualtat o de respecte al medi ambient. En aquesta ocasió no hi haurà premi en metàl·lic però si una distinció.

Per al regidor de Cultura, Jesús Ruiz, la importància d’aquest certamen radica en el foment de l’interés local per aquesta manifestació artística. A més, destaca que cada any són més els crevillentins i crevillentines que col·laboren i realitzen curts per a aquest certamen.

La convocatòria, tancada el passat 31 de maig, va tindre com a resultat la inscripció de 181 curtmetratges dels quals 15 són de producció local. Obres que el Comité de Selecció s’encarrega de visualitzar perquè el dia 1 de juliol puga donar a conéixer la llista definitiva dels curtmetratges seleccionats per a les categories del concurs.

El director de l’Associació de Creadors de Crevillent, Roque Ortiz, ha volgut destacar que el Certamen de Curtmetratges Crevillent està en boca de molts professionals del sector, especialment durant els rodatges. Afegeix a més que treballs que es van presentar en passades edicions, no sols van comptar amb artistes de renom, sinó que a més van arribar fins a guanyar algun Goya.

Com cada any, seran diverses les activitats que giren entorn del Certamen:

L’exposició Cinetrip, organitzada entre l’Ajuntament de Crevillent i l’Associació de Creadors de Crevillent, que com en les seues passades edicions representarà un període del cinema a través de l’obra realitzada pels diferents socis. Una activitat que en anys anteriors ha gaudit de bon acolliment entre el públic i que ha sigut visitada al setembre pels centres d’educació del municipi.

El Concert “Melodies del Far West”, a càrrec de la Unió Musical de Crevillent, que a través de les bandes sonores icòniques del Western transportaran al públic a diferents pel·lícules emblemàtiques d’aquest gènere.

L’Especial Cinefòrum, realitzat per Cinefórum Crevillent, que aquest any projectarà la pel·lícula Vera Cruz. Una activitat que no solament comptarà amb la visualització del film, també amb l’explicació de curiositats i dades sobre una de les obres més rellevants del gènere.

Per a Ana Satorre, directora de la Casa de Cultura, aquest esdeveniment s’ha convertit en tot un fenomen de masses, i que complementat amb l’exposició i el concert, s’ha convertit en una manifestació cultural interdisciplinària de la qual Crevillent s’ha de sentir molt orgullós.

Des de la Regidoria de Cultura, animen a totes les persones perquè assistisquen a aquesta IV Edició Certamen de Curtmetratges de Crevillent, que esdevindrà els pròxims dies 28 i 29 de juliol a les 22.00 h. a l’Auditori de la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó”. A més, els assistents podran participar en la votació per a atorgar el premi del púbic al millor curtmetratge.

 

181 trabajos se presentan a la IV Edición del Certamen de Cortometrajes de Crevillent

  • El evento, que viene acompañado de un concierto de temática western y una exposición de centrada en las películas producidas desde la década de los 60 hasta la de los 90, genera más interés cada año

  • Este año además, Enercoop entregará su propio galardón al mejor cortometraje creado por algún crevillentino o crevillentina y que se haya rodado en el municipio o sea de temática local

Crevillent (13/06/2023).- Desde la Concejalía de Cultura y organizado por el Ayuntamiento de Crevillent, se ha convocado un año más la IV Edición del Certamen de Cortometrajes de Crevillent. Con este certamen se expresa el interés de fomentar el apoyo y la promoción del cortometraje. En esta IV edición, se busca también seguir promoviendo la realización de cortometrajes con la categoría local, mostrando la cultura del municipio y enriquecimiento así como la oferta cultural del municipio. Además, la cultura se considera una fuente de riqueza, y en este sentido, el impulso local de la oferta cultural sirve también al impulso del desarrollo económico de Crevillent.

Las bases se aprobaron en Pleno Ordinario del 27 de febrero de 2023 y las proyecciones tendrán lugar los días 28 y 29 de julio en el Auditorio de la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó” así como la entrega de los premios a los galardonados, estos premios son:

Premio Vila de Crevillent al mejor cortometraje, otorgado por el Ayuntamiento de Crevillent a la mejor obra de ficción o animación de tema libre, dotado con 1.000 euros y trofeo.

Premio del público al mejor cortometraje, seleccionado por el público otorgado por el Ayuntamiento de Crevillent a la mejor obra de ficción o animación de tema libre, dotado por 300 euros y trofeo. Para ello los espectadores deberán descargarse una aplicación para el móvil desde la cual podrán realizar sus votaciones.

Este año como novedad se ha creado el Premio Enercoop al mejor cortometraje crevillentino a la mejor obra de ficción, documental o animación de temática libre. El requisito es que debe estar realizado por un director/a, productor/a o guionista de Crevillent. También debe haber sido grabado en la localidad o, por lo menos, que aborde temas locales. Será otorgado por Enercoop estará dotado con 300 euros y un trofeo.

Premio Asociación Creadores de Crevillent al cortometraje destacado por sus valores creativos, otorgado por la ACC, dotado con 200 euros y diploma.

Cabe destacar que habrá una mención especial las mejores producciones que aborden temas de igualdad o de respeto al medio ambiente. En esta ocasión no habrá premio en metálico pero si una distinción.

Para el concejal de Cultura, Jesús Ruiz, la importancia de este certamen radica en el fomento del interés local por esta manifestación artística. Además, destaca que cada año son más los crevillentinos y crevillentinas que colaboran y realizan cortos para este certamen.

La convocatoria, cerrada el pasado 31 de mayo, tuvo como resultado la inscripción de 181 cortometrajes de los cuales 15 son de producción local. Obras que el Comité de Selección se encarga de visualizar para que el día 1 de julio pueda dar a conocer la lista definitiva de los cortometrajes seleccionados para las categorías del concurso.

El director de la Asociación de Creadores de Crevillent, Roque Ortiz, ha querido destacar que el Certamen de Cortometrajes Crevillent está en boca de muchos profesionales del sector, especialmente durante los rodajes. Añade a su vez que trabajos que se presentaron en pasadas ediciones, no solo contaron con artistas de renombre, sino que además llegaron hasta ganar algún Goya.

Como cada año, serán diversas las actividades que giren en torno al Certamen:

La exposición Cinetrip, organizada entre el Ayuntamiento de Crevillent y la Asociación de Creadores de Crevillent, que como en sus pasadas ediciones representará un periodo del cine a través de la obra realizada por los diferentes socios. Una actividad que en años anteriores ha gozado de buena acogida entre el público y que ha sido visitada en septiembre por los centros de educación del municipio.

El Concierto “Melodies del Far West”, a cargo de la Unió Musical de Crevillent, que a través de las bandas sonoras icónicas del Western transportarán al público a diferentes películas emblemáticas de dicho género.

El Especial Cinefórum, realizado por Cinefórum Crevillent, que este año proyectará la película Vera Cruz. Una actividad que no solamente contará con la visualización del film, también con la explicación de curiosidades y datos sobre una de las obras más relevantes del género.

Para Ana Satorre, directora de la Casa de Cultura, este evento se ha convertido en todo un fenómeno de masas, y que complementado con la exposición y el concierto, se ha convertido en una manifestación cultural interdisciplinaria de la cual Crevillent se debe sentir muy orgulloso.

Desde la Concejalía de Cultura, animan a todas las personas para que asistan a esta IV Edición Certamen de Cortometrajes de Crevillent, que acontecerá los próximos días 28 y 29 de julio a las 22:00 h. en el Auditorio de la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó”. Además, los asistentes podrán participar en la votación para otorgar el premio del púbico al mejor cortometraje.

Próximos eventos

Compartir noticia

Te puede interesar

• El concurso, organizado también por la Asociación de Creadores de Crevillent, se llevará a cabo el próximo sábado 20 de julio en horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en la Plaza de la Comunidad Valenciana

• La concejala del área, Mónica San Emeterio, manifiesta que “es un evento creativo y emocionante, destinado a reunir a personas de todas las edades apasionadas por el arte y la naturaleza. En este día especial, celebraremos la belleza del entorno al aire libre y fomentamos la expresión artística en un ambiente inspirador”

12 julio 2024

• Durante el mes de julio y primeros días de agosto tienen lugar los actos de presentación de los capitanes y bellezas de las doce comparsas de Moros y Cristianos de la localidad, donde el Archivo conserva una importante documentación con más de 400 programas de fiestas y actos

11 julio 2024

• Esta iniciativa, orientada a niños y niñas de 4 a 12 años, se llevará a cabo del 2 al 6 de septiembre con un horario matutino de 8:00 a 14:00 horas en el Centre Jove “Juan Antonio Cebrián”

• El concejal de Igualdad, Paco Verdú Ros, ha destacado que “la idea de esta escuela de verano que abarca la primera semana de septiembre tiene como objetivo facilitar la conciliación de padres y madres de la localidad, ya que tenemos en cuenta que durante los primeros días del mes de septiembre es cuando muchos padres y madres vuelven a sus trabajos y, en cambio, sus hijos e hijas se incorporan a las clases más tarde”

11 julio 2024